Gå till innehåll

Allmänt

Raksta båtklubb - RBK - bildades den 30 juli 1961 och är en ideell förening. Klubben har till uppgift att lokalt främja båtlivet och tillvarata medlemmarnas intressen som båtägare.

Vi håller till i Tyresö och i ett fint naturområde med skärgården in på knuten.
Klubben har plats för cirka 80 båtplatser utmed land och 200 vid bryggor.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen, vilken beslutar om antagning av ny medlem.
Krav för medlemskap är att personen är tomt-/fastighetsägare inom Raksta tomtområde. Medlemskapet är bundet till den fastighet som anges i ansökan om medlemskap.

Vid överlåtelse av fastighet upphör medlemskapet. Medlemskapet kan dock överlåtas på den tillträdande ägaren. Skriftlig ansökan om sådan överlåtelse skall lämnas till styrelsen senast inom sex månader efter försäljning av fastigheten och skall vara undertecknad av både säljare och köpare.

Man kan hyra bryggplats och uppläggningsplats som hyresgäst i mån av plats.