Gå till innehåll

Avgifter

Avgifter 2021/2022

Raksta båtklubbs swish-nummer är: 123 389 73 94
Använd gärna det vid betalning av elavgifter, hyra av slip och platta för icke medlemmar eller hyresgäster. 

Medlemsavgifter 2021/2022

Inträdesavgift för ny medlem (fastighetsägare Raksta) Indexreglerat 15 000 kr
Medlemsavgift/år400 kr
Administrativ avgift vid överlåtelse medlemskap till ny fastighetsägare500 kr

Båtplatsavgifter medlemmar

Båt upp till 200 cm bredd1 346 kr
Båt 201 till 300 cm bredd1 970 kr
Båt 301 till 350 cm bredd2 347 kr
Båt 351 till 400 cm bredd3 224 kr

Båtplatsavgifter hyresgäster

Båt upp till 200 cm bredd3 127 kr
Båt 201 till 300 cm bredd4 784 kr
Båt 301 till 350 cm bredd6 305 kr
Båt 351 till 400 cm bredd6 760 kr

Uppläggningsavgifter medlemmar

Båt upp till 200 cm bredd735 kr
Båt 201 till 300 cm bredd865 kr
Båt 301 till 350 cm bredd995 kr
Båt 351 till 400 cm bredd1 125 kr

Uppläggningsavgifter hyresgäster

Båt upp till 200 cm bredd2 145 kr
Båt 201 till 300 cm bredd2 340 kr
Båt 301 till 350 cm bredd2 730 kr
Båt 351 till 400 cm bredd2 990 kr

Övriga avgifter

Traileravgift1 950 kr
Dispensavgift för stora båtar6 500 kr
Underhållsladdning batteri vintertid390 kr
Miljö-/investeringsavgift per båtplats/år780 kr
Förlust av nyckel + nyckel nr 21 950 kr
Omärkt båt på hamnplan813 kr
Otillåten båt på hamnplan6 500 kr
Sommar på hamnplan samma som bryggplatsse ovan
Vinter i sjön samma som bryggplatsse ovan
Påminnelseavgift 198 kr
Påminnelseavgift 2195 kr
Fakturaavgift pappersfaktura50 kr

Avgifterna sammanfattade i ett dokument
Beslut om årsavgifter 2019-2022.pdf 

Föreningen har avtal med inkassoföretag

Print Friendly, PDF & Email