Gå till innehåll

FAQ – vanliga frågor

Hittar du inte din fråga nedan, vänligen kontakta oss.

Jag vill bli medlem
Jag önskar båtplats
Jag är medlem och ska sälja min fastighet
Jag är hyresgäst och ska flytta


Jag vill bli medlem

Äger du en fastighet i Raksta ?
Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen, vilken beslutar om antagning av ny medlem. Det kan finnas kö för att bli medlem. Klicka här för att se kön. Krav för medlemskap är att personen är tomt-/fastighetsägare inom Raksta tomtområde. Medlemskapet är bundet till den fastighet som anges i ansökan om medlemskap.

Har du just köpt en fastighet i Raksta ?
Om det redan finns ett medlemskap till fastigheten du köper så ska säljaren godkänna och överlåta medlemskapet till dig som ny fastighetsägare inom 6 månader från tillträdet. På medlemsbeviset fyller man då i överlåtelsen och skickar in den underskriven tillsammans med kopia på lagfarten.

Finns det inget medlemskap i båtklubben som tillhör fastigheten så kan du ansöka om medlemskap. Se ovan.

Tillbaka till toppen


Jag önskar båtplats

Jag är medlem
Varje år senast 1:a februari skickar vi ut en förfrågan och du måste skicka in underlaget till oss senast 15 februari om du behöver en bryggplats innevarande sommar eller plats på hamnplan till hösten/vintern.

Jag vill bli ny hyresgäst
Du kan ansöka från och med 1:a februari säsong om du vill bli ny hyresgäst genom att fylla i ett  formulär här på hemsidan mellan 1/2 och 15/2. Du hittar då formuläret under ”Båtägare”. Vi måste även här veta det senast 15 februari för innevarande sommar.

Erbjudande av brygg- och vinterplats görs med hänsyn till ledig plats i förhållande till båtstorlek.

Lediga bryggplatser under sommaren
Efter den 1 juli då klubbens båtar är placerade inför sommaren kan det finns vissa lediga platser, du hittar dom på respektive brygga. Är du intresserad? Kontakt hamnkapten och lämna intresseförfrågan, men titta först så din båt passar i bredd med fendrar etc.

Tillbaka till toppen


Jag är medlem och ska sälja min fastighet

Medlemskapet är bundet till ägaren av den fastigheten du ska sälja. Det betyder att medlemskapet med automatik avslutas vid försäljning. Om du vill att köparen ska få ta över medlemskapet så ska du som säljare godkänna och överlåta medlemskapet till den nya fastighetsägare inom 6 månader från försäljningen. På ditt medlemsbevis fyller man då i överlåtelsen och nya ägaren skickar in den underskriven av er båda tillsammans med kopia på lagfarten till styrelsen.

Tillbaka till toppen


Jag är hyresgäst och ska flytta

Är du hyresgäst i båtklubben och ska flytta behöver du bara meddela oss din nya adress om du fortfarande vill stå kvar som hyresgäst.

Tillbaka till toppen