Gå till innehåll

Hålltider

Hålltider under 2017

Utskick registerkort för anmälan om
önskemål av båtplats
slutet av januari
Anmälan om önskemål om båtplats skall
vara styrelsen tillhanda
(OBS Viktigt att dessa kommer in i tid).
Senast 15 februari
Årsmöte i Tyresö bygdegård (endast medlemmar) 6 april
Båtplatsavgifter skall vara RBKs kassör tillhandaInnan sjösättning
Bomiläggning brygga 529 april kl 10
Sjösättning med kran6 Maj
Sjösättning med slip (ej egen trailer)6 Maj
Sjösättning med slip (egen trailer )Andra tider än dessa
Städdag (OBS Arbetsplikt för alla medlemmar och hyresgäster).7 Maj
Båtupptagning 2 dagar även på slip (söndag)Oktober

Print Friendly, PDF & Email