Gå till innehåll

Hantering av avfall

RBK strävar efter att utveckla insamlingen av miljöfarligt avfall men har f.n. begränsade resurser för detta.  Av det skälet anbefalls stort egensansvar av respektive båtägare.

Aktuella regler

Alla båtägare har ansvar för att hålla rent och snyggt vid såväl bryggplats som uppställningsplats.

Så kallade hushållssopor från användande  av båten kastas i särskilt avfallskärl eller rekommendabelt allra helst hemma.

Allt avfall efter reparations- och underhållsarbeten ska källsorteras av respektive båtägare och fraktas till närmaste avfallsanläggning.

Tömning av toalettavfall ska ske på särskild mottagningsstation och självklart inte inom RBK:s hamn eller hamnområde.

Således tar Du hand om  Ditt avfall enligt följande:

TYP AV AVFALL ? TAS OM HAND GENOM ? VAR?
Båtbatterier Fraktas bort
/eget ansvar
Ej inom RBK
Batterier Lämnas på avfallsanläggning
/eget ansvar
Ej inom RBK
Olja, diesel, glykol Lämnas på avfallsanläggning
/eget ansvar
Ej inom RBK
Färgrester/
lösningsmedel/
bensin
Lämnas på avfallsanläggning
/eget ansvar
Ej inom RBK
Halvfulla färgburkar Lämnas på avfallsanläggning
/eget ansvar
Ej inom RBK
Tomma färgburkar Kan slängas i klubbens container På hamnplan
Torrt grovavfall Kan slängas i klubbens container På hamnplan
Hushållsavfall Slängs i klubbens sopkärl Utanför bom
Glas och metall Fraktas till återvinning
/eget ansvar
Ej inom RBK
Toalettavfall Töms på lämplig mottagningsstation
/eget ansvar
Ej inom RBK

Print Friendly, PDF & Email