• Välkommen till Raksta Båtklubb

    Raksta båtklubb - RBK - bildades den 30 juli 1961 och är en ideell förening. Klubben har till uppgift att lokalt främja båtlivet och tillvarata medlemmarnas intressen som båtägare.

  • Välkommen till Raksta Båtklubb

    Raksta båtklubb - RBK - bildades den 30 juli 1961 och är en ideell förening. Klubben har till uppgift att lokalt främja båtlivet och tillvarata medlemmarnas intressen som båtägare.