Bomupptagning brygga 5 …. igen

2017-10-22

Eftersom det var så dålig uppslutning på bomupptagningen för brygga 5 idag, så behöver vi göra om det nästa helg. Så på söndag, den 20 oktober kl 10.00, önskar vi se så många båtägare med båtar på brygga 5 på klubben som möjligt. Hjälps vi åt går det snabbare. Alla är så klart välkomna.

// Styrelsen