Hamnplan

Hamnkapten och biträdande hamnkaptener har hand om placering av alla båtar på hamnplan.

Alla båtar och vaggor ska vara märkta med den speciella ID-bricka som tidigare delats ut av hamnkapten. Saknas denna så märk med namn och mobilnummer.

Inga båtar får alltså finnas på området utan att vara märkta med ID-bricka eller namn.

Har det hänt något?
Medlem/hyresgäst skall ofördröjligen till hamnkaptenerna eller styrelseledamot rapportera upptäckta missförhållanden.

Har du frågor om din plats på land kontakta hamnkaptenen eller någon av de biträdande.

Kontaktuppgifter hittar du här