Hantering av avfall

RBK strävar efter att utveckla insamlingen av miljöfarligt avfall men har f.n. begränsade resurser för detta.  Av det skälet anbefalls stort egensansvar av respektive båtägare.

Aktuella regler

Alla båtägare har ansvar för att hålla rent och snyggt vid såväl bryggplats som uppställningsplats.

Så kallade hushållssopor från användande  av båten kastas i särskilt avfallskärl eller rekommendabelt allra helst hemma.

Allt avfall efter reparations- och underhållsarbeten ska källsorteras av respektive båtägare och fraktas till närmaste avfallsanläggning.

Tömning av toalettavfall ska ske på särskild mottagningsstation och självklart inte inom RBK:s hamn eller hamnområde.

Således tar Du hand om  Ditt avfall enligt följande:

TYP AV AVFALL?TAS OM HAND GENOM?VAR?
BåtbatterierFraktas bort
/eget ansvar
Ej inom RBK
BatterierLämnas på avfallsanläggning
/eget ansvar
Ej inom RBK
Olja, diesel, glykolLämnas på avfallsanläggning
/eget ansvar
Ej inom RBK
Färgrester/
lösningsmedel/
bensin
Lämnas på avfallsanläggning
/eget ansvar
Ej inom RBK
Halvfulla färgburkarLämnas på avfallsanläggning
/eget ansvar
Ej inom RBK
Tomma färgburkarKan slängas i klubbens containerPå hamnplan
Torrt grovavfallKan slängas i klubbens containerPå hamnplan
HushållsavfallSlängs i klubbens sopkärlUtanför bom
Glas och metallFraktas till återvinning
/eget ansvar
Ej inom RBK
ToalettavfallTöms på lämplig mottagningsstation
/eget ansvar
Ej inom RBK