Miljöplan

Raksta Båtklubbs miljö- och handlingsplan har sammanställts i syfte att sätta fokus på de delar i verksamheten, som på olika sätt påverkar miljön. Planen ska ingå som ett naturligt inslag när verksamhet och projekt planeras och genomförs. Den ska således vara redskapet i att klargöra hur arbetet ska bedrivas. Planen ska tydligt informera medlemmar och hyresgäster. Detta syftar ytterst till att öka medvetenheten om och i görligaste mån minska den miljöpåverkan verksamheten medför.

RBK genomför årligen en större egenkontroll enligt standardiserat formulär. Det operativa ansvaret för miljöarbetet ligger på ansvarige hamnkaptenen med hjälp av tre vice hamnkaptener. Kontinuerligt görs uppföljningar med dokumentation och rapport till styrelsen. Miljöfrågorna är därmed intimt förknippade med de hamn-, bygg- och andra frågor som behandlas på styrelsens möten.

Du hittar miljöplanen i sin helhet här:

Du behöver Acrobat Reader för att kunna läsa dessa. Hämta programvaran här