Hyresavtal båtplats

Mellan Raksta båtklubb och undertecknad båtägare har följande hyresavtal ingåtts.

Avtalet löper mellan den 1:a april till den 31:a mars. Uppsägning skall ske senast 2 månader innan avtalets    utgång. 

Båtägare

Fastighet i Raksta (obligatoriskt för medlemmar)

Faktura adress (om den avviker från ovan)

Båtuppgifter

Bifoga försäkringsbevis Skall skickas in varje år

Click or drag a file to this area to upload.

Detta avtal skickas digitalt till båtklubbens styrelse

När styrelsen mottagit din ansökan behandlas den och beviljas eller avslås

Observera att avtalet inte gäller förrän du har fått mejlsvar av styrelsen att den är godkänd.