Muddring i september

2022-06-10

Under september 2022 så kommer företaget Sjömaskiner att börja muddra i hamnbassängen. För att muddringsarbetet ska kunna utföras så smidigt som möjligt så kommer några båtar på brygga 2 att temporärt behöva flyttas till andra platser under en veckas tid. Hamnkaptenen kommer kontakta berörda båtägare vart de kan flytta sina båtar när det blir aktuellt. Muddringen kommer att ske från en pråm, varifrån materialet lastas upp på kajen i en dumper.