Enkät om avfall och bottenfärg

2023-08-04

Ett mail har gått ut till alla som har en bryggplats i klubben, med frågor om avfall och bottenfärger. Vi ber er svara på dessa senast den 15 augusti. Enkäten finns också i bifogat word-dokument. Svaren skickas till ordförande gunilla.petersen@rakstabatklubb.se

Nya föreskrifter om mottagning av avfall från fritidsbåtar gör att styrelsen för båtklubben behöver identifiera vilket behov av avfallshantering som finns bland klubbens båtägare. Tidigare har en enkät med frågor kring vilka typer av bottenfärger som används på båtarna i klubben skickats ut. Då svarsfrekvensen på enkäten var för låg ställer vi även frågor om eventuell bottenfärg.