Kontaktpersoner

Kajsa Nuutinen

Sekreterare

070-499 76 95
Mikael Weski

Klubbhusansvarig

Lasse Wall

Valberedningen

Gunilla Petersen

Ordförande

072-735 86 93
Oscar Eriksson

Valberedningen

Rekryterar nya styrelsemedlemmar

Roland Pettersson

Revisor

070-620 97 09
Christer Willborg

Valberedning, sammankallande

073-681 91 12
Rickard Björling

Suppleant

Claes Kullerstrand

Elansvarig

072-177 57 61
Johan Henebratt

Vice hamnkapten

073-332 33 60
Conny Lundström

Vice hamnkapten/vattenansvarig

070-662 28 28
Christoffer Aldenrud

Hamnkapten

070-458 77 62
Tomas Forsfält

Kassör

073-445 21 48
Mikael Chevalier

Byggansvarig

070-611 95 01