Kontaktpersoner

Mikael Weski

Suppleant

Lasse Wall

Suppleant

Gunilla Petersen

Sekreterare

Oscar Eriksson

Valberedningen

Rekryterar nya styrelsemedlemmar

Roland Pettersson

Revisor

Granskar årsredovisningen

Christer Willborg

Valberedningen

Rekryterar nya styrelsemedlemmar

Rickard Björling

Suppleant

Claes Kullerstrand

Suppleant

Elektricitet

072-177 57 61
Johan Henebratt

Vice hamnkapten

Vinterplatser

073-332 33 60
Conny Lundström

Vice hamnkapten

Dricksvatten och sjövatten

070-662 28 28
Christoffer Aldenrud

Hamnkapten

Hamnkapten, bryggplatser

070-458 77 62
Tomas Forsfält

Kassör

Fakturering och avgifter. Medlemsansökningar.

Mikael Chevalier

Ordförande

Ordförande. Miljöfrågor
Ansvarig för nya kajen och muddring

070-611 95 01