Sjösättning och städdag 2023

2023-02-19

Sjösättning med kran lördag 6 maj. Anmälan kl. 7.00.

Städdag söndag 7 maj. Start kl. 9.00.