Uppdaterade avgifter och protokoll

2019-05-03

Uppdaterade avgifter enligt 2019-års taxa. Vänligen vänta på fakturan innan ni betalar in. Se vidare här
Och bifogat protokoll från senaste årsmötet här