Välkommen till Raksta Båtklubb

Raksta båtklubb – RBK – bildades den 30 juli 1961 och är en ideell förening. Klubben har till uppgift att lokalt främja båtlivet och tillvarata medlemmarnas intressen som båtägare.

Vi håller till i Tyresö och i ett fint naturområde med skärgården in på knuten.
Klubben har plats för cirka 80 båtplatser utmed land och 200 vid bryggor.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.