Om oss

Raksta båtklubb – RBK – bildades den 30 juli 1961 och är en ideell förening. Klubben har till uppgift att lokalt främja båtlivet och tillvarata medlemmarnas intressen som båtägare.

Vi håller till i Tyresö, i ett fint naturområde med skärgården in på knuten. Klubben har plats för cirka 80 båtar på land under vintern, och 200 vid bryggor under sommaren.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen, vilken beslutar om antagning av ny medlem. Krav för medlemskap är att personen är fastighetsägare inom Raksta tomtområde. Medlemskapet är bundet till den fastighet som anges i ansökan om medlemskap.

Vid försäljning av fastigheten upphör medlemskapet. Medlemskapet kan dock överlåtas till den tillträdande ägaren. Ansökan om sådan överlåtelse ska lämnas till styrelsen senast inom sex månader efter försäljning av fastigheten, det görs enklast med e-post till styrelsens kassör.

Man kan hyra bryggplats och uppläggningsplats som hyresgäst i mån av plats.