Styrelse & funktionärer

Raksta Båtklubb
Org 802434-1078

Gunilla Petersen

Ordförande

072-735 86 93
Kajsa Nuutinen

Sekreterare

070-499 76 95
Tomas Forsfält

Kassör

073-445 21 48
Christoffer Aldenrud

Hamnkapten

070-458 77 62
Conny Lundström

Vice hamnkapten/vattenansvarig

070-662 28 28
Mikael Chevalier

Byggansvarig

070-611 95 01
Claes Kullerstrand

Elansvarig

072-177 57 61
Christer Willborg

Valberedning, sammankallande

073-681 91 12
Roland Pettersson

Revisor

070-620 97 09