Styrelse & funktionärer

Raksta Båtklubb
Org 802434-1078

Mikael Chevalier

Ordförande

Ordförande. Miljöfrågor
Ansvarig för nya kajen och muddring

070-611 95 01
Gunilla Petersen

Sekreterare

Tomas Forsfält

Kassör

Fakturering och avgifter. Medlemsansökningar.

Christoffer Aldenrud

Hamnkapten

Hamnkapten, bryggplatser

070-458 77 62
Johan Henebratt

Vice hamnkapten

Vinterplatser

073-332 33 60
Conny Lundström

Vice hamnkapten

Dricksvatten och sjövatten

070-662 28 28
Claes Kullerstrand

Suppleant

Elektricitet

072-177 57 61
Lasse Wall

Suppleant

Mikael Weski

Suppleant

Christer Willborg

Valberedningen

Rekryterar nya styrelsemedlemmar

Roland Pettersson

Revisor

Granskar årsredovisningen