Hamn- och miljöföreskrifter

Hamn- och miljöföreskrifterna beskriver de regler som ska följas på klubben, såsom allmänna föreskrifter och regler kring båtplats, förtöjning, uppställningsplats, sjösättning, städdag, upptagning samt miljöregler och vad som gäller vid hantering av avfall. Dokumentet i sin helhet hittar du här: 

Beslutad 2023-04-25, uppdaterad 2024-01-03.