Hålltider

Hålltider under 2023
Faktura för sommarplatser skickas ut i slutet av marsSenast 31 mars
Årsmöte i Tyresö bygdegård5 april, kl. 19.00
Sjösättning med kran6 maj, kl. 06.30
Städdag (obligatoriskt för alla medlemmar och hyresgäster)7 maj, kl. 09.00
Båtupptagning med kran, lördag7 oktober, kl. 06.30
Faktura för vinterplatser skickas ut i oktober/november