Avgifter

2023

Medlemsavgifter
Inträdesavgift för ny medlem (fastighetsägare Raksta)15 000 kr
Medlemsavgift per år400 kr
Administrativ avgift vid överlåtelse medlemskap till ny fastighetsägare500 kr
Båtplatsavgifter medlemmar
Båt upp till 200 cm bredd1 346 kr
Båt 201 till 300 cm bredd1 970 kr
Båt 301 till 350 cm bredd2 347 kr
Båt 351 till 400 cm bredd3 224 kr
Båtplatsavgifter hyresgäster
Båt upp till 200 cm bredd3 127 kr
Båt 201 till 300 cm bredd4 784 kr
Båt 301 till 350 cm bredd6 305 kr
Båt 351 till 400 cm bredd6 760 kr
Uppläggningsavgifter medlemmar
Båt upp till 200 cm bredd735 kr
Båt 201 till 300 cm bredd865 kr
Båt 301 till 350 cm bredd995 kr
Båt 351 till 400 cm bredd1 125 kr
Uppläggningsavgifter hyresgäster
Båt upp till 200 cm bredd2 145 kr
Båt 201 till 300 cm bredd2 340 kr
Båt 301 till 350 cm bredd2 730 kr
Båt 351 till 400 cm bredd2 990 kr
Övriga avgifter
Miljö-/investeringsavgift, per båtplats och år780 kr
Traileravgift, medlemmar utan båtplats, per år 1 100 kr
Traileravgift, hyresgäster utan båtplats, per år1 950 kr
Lån av ramp eller betongkaj, per tillfälle500 kr
Underhållsladdning batteri, vintertid, se Hamn- och miljöföreskrifter390 kr
Sommar på hamnplan, samma avgift som bryggplatsse ovan
Otillåten båt på hamnplan, grundavgift, se Hamn- och miljöföreskrifter6 500 kr
Dispensavgift, stora båtar6 500 kr
Påminnelseavgift 60 kr
Fakturaavgift, pappersfaktura50 kr
Nyckel (köps hos Tyresö låsservice)500 kr

Avgifterna (förutom avgift för nyckel) är beslutade på klubbens årsmöte, se Årsmötesprotokoll.