Avgifter

2024

Medlemsavgifter (endast fastighetsägare i Raksta kan bli medlem)
Inträdesavgift för ny medlem15 000 kr
Medlemsavgift per år400 kr
Administrativ avgift vid överlåtelse av medlemskap till ny fastighetsägare500 kr
Bryggplats medlem
Brygga 5 (småbåtar utanför grindar)1 500 kr
Övriga båtar upp till 200 cm bredd1 800 kr
Båt 201 till 300 cm bredd2 750 kr
Båt 301 till 350 cm bredd3 127 kr
Båt 351 till 400 cm bredd4 004 kr
Bryggplats hyresgäst (andra än medlemmar)
Brygga 5 (småbåtar utanför grindar)2 200 kr
Övriga båtar upp till 200 cm bredd3 600 kr
Båt 201 till 300 cm bredd5 564 kr
Båt 301 till 350 cm bredd7 085 kr
Båt 351 till 400 cm bredd7 540 kr
Vinterplats medlem
Båt upp till 200 cm bredd800 kr
Båt 201 till 300 cm bredd960 kr
Båt 301 till 350 cm bredd1 080 kr
Båt 351 till 400 cm bredd1 200 kr
Vinterplats hyresgäst
Båt upp till 200 cm bredd2 000 kr
Båt 201 till 300 cm bredd2 400 kr
Båt 301 till 350 cm bredd2 700 kr
Båt 351 till 400 cm bredd3 000 kr
Övriga avgifter
Traileravgift, medlemmar utan båtplats, per år 1 000 kr
Traileravgift, hyresgäster utan båtplats, per år1 800 kr
Lån av ramp eller betongkaj, per tillfälle500 kr
Underhållsladdning batteri, vintertid, se Hamn- och miljöföreskrifter400 kr
Sommar på hamnplan, samma avgift som bryggplatsse ovan
Otillåten båt på hamnplan, grundavgift, se Hamn- och miljöföreskrifter6 500 kr
Påminnelseavgift 60 kr
Fakturaavgift, pappersfaktura50 kr
Nyckel (köps hos Tyresö låsservice)500 kr

Avgifterna (förutom avgift för nyckel) är beslutade på klubbens årsmöte, se Årsmötesprotokoll.