Hamn- och miljöföreskrifter

Hamn- och miljö föreskrifterna beskriver de regler som ska följas på klubben, såsom allmänna föreskrifter och regler kring arbetsplikt, städdag, båtplats, förtöjning, uppställningsplats, sjösättning, upptagning samt miljöregler och vad som gäller vid hantering av avfall. Dokumentet i sin helhet hittar du här: 

(Reviderad 2017-09-17)

Du behöver Acrobat Reader för att kunna läsa dessa. Hämta programvaran här