FAQ – vanliga frågor

Hittar du inte svar på din fråga här, vänligen kontakta oss.


Jag önskar båtplats

Du kan ansöka om båtplats genom att fylla i formuläret på fliken Kontakt. Vi behöver veta båttyp, längd, bredd, djupgående och vikt. Erbjudande av bryggplatser görs med hänsyn till ledig plats i förhållande till båtstorlek. För mindre båtar är väntetiden normalt kortare än för större. Medlemmar har företräde framför hyresgäster.

Se Avgifter för aktuella avgifter för sommar- och vinterplatser.

Efter det att du tilldelats en båtplats ska du fylla i ett Avtal och bifoga ett försäkringsbesked. Hyresavtalet löper därefter tills vidare.


Jag behöver en nyckel

Nyckel till vägbom, bryggor och klubbhus köps hos Tyresö låsservice, Alléplan 2. Ta med legitimation och kundnummer (står på fakturan). Anmäl omgående förlorad nyckel till dem och kassören.


Jag vill bli medlem

Ny medlem
Ansökan om medlemskap ska ske skriftligt till styrelsen, e-post går bra, som beslutar om antagning av ny medlem. Krav för medlemskap är att du är fastighetsägare inom Raksta tomtområde. Din lagfart måste därför vara registrerad hos Lantmäteriet. Medlemskapet är bundet till den fastighet som anges i ansökan om medlemskap. Inträdesavgiften för nya medlemmar är 15 000 kronor (2024). Medlemskapet ger dig förtur till lediga bryggplatser och ett betydligt lägre pris än hyresgäster på sommar- och vinterplatser.

Överlåtelse av medlemskap
För dig som är nyinflyttad. Om det redan finns ett medlemskap knutet till fastigheten du köper så kan säljaren överlåta medlemskapet till dig som ny fastighetsägare (se nedan). Det ska ske inom 6 månader från tillträdet. För att sedan bli antagen måste din lagfart vara registrerad hos Lantmäteriet. En administrativ avgift på 500 kronor (2024) debiteras den nya ägaren, men inte någon inträdesavgift. En förutsättning för överlåtelsen är att tidigare ägare betalt medlemsavgiften varje år.


Jag är medlem och ska sälja min fastighet

Medlemskapet är bundet till fastigheten och avslutas därmed när försäljningen är klar. Om både du och köparen vill kan medlemskapet överlåtas. Enklast är att du som säljare skickar e-post till kassören där det framgår att: ”Jag/vi har sålt fastigheten Raksta 1:xx, Xvägen xx, och önskar överlåta medlemskapet i RBK till xxx (namn, telefon och e-post till nya ägarna).”

Det ska ske inom 6 månader från försäljning. Om du har båtplats och önskar vara kvar som hyresgäst så skriv det också. Kassören kontaktar nya ägaren via e-post. Därefter skickas en faktura på den administrativa avgiften till den nya ägaren. När denna är betald och lagfarten registrerad på den nya ägaren är det klart.


Jag önskar låna klubbens ramp eller betongkaj

För sjösättning och upptagning av sin båt får den som har bryggplats eller vinterplats använda rampen och betongkajen utan avgift.

Övriga kan använda rampen eller betongkajen mot en avgift på 500 kronor per tillfälle efter överenskommelse med hamnkapten. Avgiften betalas med Swish till 123 389 73 94 eller sätts in på bankgiro 5255-5588.

Övriga som vill använda rampen obegränsat under året och ha en egen nyckel kan göra det genom att betala en traileravgift. Ansök genom att skicka namn, adress, e-post och telefon till kassören, som skickar en faktura via e-post.


Jag har bytt adress

Fyll i din nya adress i kontaktformuläret.